Genel Ticari İşlem Şartları

Sözleşme Ortağı

İşbu Genel Ticari İşlem Şartları temelinde müşteri ile MEVLANA ÇAY VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında bir sözleşme vuku bulmuştur. MEVLANA ÇAY VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait bilgiler şu şekildedir.

Adres:

Göztepe Mah. İstoç 2. Cadde. Oto Market Sit. F Blok Apt. No: 10/ 11
Bağcılar – İstanbul
shop@mevlanacay.com

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / Ticaret Sicil Tasdiknamesi

Ticaret Sicili Numarası: 152414 – 5

Mersis Numarası: 0620101455300001

 

Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme ile gıda, kozmetik ve elektronik alanlarından yeni malların satımı arz sahibinin online dükkanı üzerinden düzenlenmektedir. Söz konusu indirimin detaylarından dolayı indirim tarifinin yapıldığı sayfaya yönlendirme yapılır.

 

 

SÖZLEŞME MUKAVELESİ

Sözleşme sadece, shop sistemi üzerinden elektronik ticari ilişkiler şeklinde cereyan etmektedir. Arz edilen indirimler, müşteri siparişi sayesinde yükümlülük getirmeyen teklif çağrısı olarak ortaya çıkan ve bunun üzerine arz sahibinin kabul edebileceği indirimlerdir. Sözleşme mukavelesine götüren sipariş süreci shop sisteminde şu adımlardan oluşmaktadır:

Arzu edilen niteliklerdeki indirimin seçimi (Büyüklük, Renk, Sayı)

İndirimli malın alışveriş sepetine yerleştirilmesi

'Sipariş' butonuna basılması

Fatura ve posta adresinin girilmesi

Ödeme türünün seçilmesi

Sipariş ve diğer bütün bilgilerin gözden geçirilmesi ve elden geçirilmesi

'Ücretli Sipariş' butonuna basılması

Siparişin alındığını tasdil eden e-posta

Sipariş onayının gönderilmesi ile sözleşme hayata geçer.

 

 

SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme iptal koşuluyla 2 haftalık bir geçerlilik süresine sahiptir. Toplam fiyat; ürün bedeli, katma değer vergisi ve psota masraflarının toplanması ile hesaplanır.

 

İHTİRAZİ KAYIT

Arz sahibi, kalite ve fiyatta eşit hizmeti ortaya koyma hakkını saklı tutmaktadır. Dükkanda arz edilen hizmet, örnek niteliği taşımaktadır ve sözleşmeye konu olacak derecede kişiye göre değişen bir hizmet değildir. Arz sahibi, hizmetin hizmete amade olmadığı durumlarda sözü verilen hizmeti yerine getirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

FİYATLAR, POSTA MASRAFLARI VE İADE MASRAFLARI

Bütün fiyatlar nihai fiyatlardır ve kanuni katma değer vergisi içermezler.  Nihai masrafların yanı sıra postalama türüne göre siparişin gönderimesinden önce ifade edilen diğer masraflar söz konusudur. Şayet bir vazgeçme hakkı söz konusu ise ve bundan faydalanılırsa, iade masraflarını müşteri üstlenir.

 

ÖDEME ŞARTLARI

Müşteri, ödeme konusunda sadece şu imkanlara sahiptir: Ön havale, teslimat anında hesabı ödeme, gayri nakdi borç kaydı yoluyla tahsilat, ödeme servisi (PayPal), kredi kartı. Bunların dışında herhangi bir ödeme türü sunulmamakta ve kabul edilmemektedir.

Hesap miktarı, havale için gerekli bütün bilgileri içeren ve e-posta yoluyla gönderilen hesaba ulaşıldıktan sonra sunulan hesap numarasına yatırılır. Hesap miktarı, arz sahibi tarafından gayri nakdi borç kaydı işlemi vasıtasıyla banka yoluyla tahsil yetkisi verilmek suretiyle müşterinin paylaştığı banka hesabından çekilir. Vesayet hizmeti/ödeme hizmeti ile ödeme söz konusu olduğunda arz sahibi ile müşteri ödeme işlemini kendi aralarında hallederler. Bunun için vesayet veya ödeme hizmeti sunan kuruluş, müşterinin ödemesini arz sahibine iletir. Konuyla ilgili diğer bilgilere söz konusu vesayet veya ödeme hizmeti sunan kuruluşun internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Krei kartı ile ödemelerde müşteri kartın sahibi olmalıdır. Ödenmesi gereken miktar kredi kartından mal postalandıktan sonra çekilir. Müşteri, hesabı aldıktan sonra 14 gün içerisinde beyan edilen miktarı paylaşılan kontoya yatırmak veya havale etmekle yükümlüdür. Ödeme zamanı, ödeme tarihinden itibaren kesintisiz olarak gelmiş demektir. Takvime göre belirlenen ödeme vadesinin dolmasından sonra müşteri ikaz almadan da gecikmiş sayılır. Müşterinin, aynı sözleşmeye dayanmayan geri vermeme hakkı ise mümkün değildir. Müşterinin talepleri ile takas da, bu talepler tartışmasız veya hukuki olmadığı sürece mümkün değildir.

 

 

TESLİMAT ŞARTLARI

Mal, sipariş gelir gelmez derhal postaya verilir. Teslimat, ortalama olarak en geç iki gün sonra gerçekleşir. Şirket sahibi sipariş geldikten sonra yedi gün içinde teslimat ile yükümlüdür. Teslimat süresi, şayet mal tarifinde başka bir bilgi verilmediği sürece, genellikle dört gün sürer. Arz sahibi, deposunda siparişlerin tamamı stokk olarak bulunduğu müddetçe siparişi kendi deposundan yapar. Şayet arz sahibi teslimatı sürekli engelleyen bir engel ile karşı karşıya ise, özellikle zorlayıcı sebepler veya malları aldığı firmanın zamanında ve güvenceli işlem yapılmış olmasına rağmen teslimatı yapmaması gibi durumlarda müşteri ile yaptığı sözleşmeden geri adım atmaya hakkı vardır. Böyle bir durumda müşterinin derhal bilgilendirilmesi ve alınan hizmetin, özellikle de ödemelerin iade edilmesi gerekir.

 

GARANTİ

Tüketicilerin kendilerine sunulan hizmetler konusunda Medeni Kanun'un (BGB) ilgili yönetmeliklerine göre kanuni bir kusur sorumluluüu hakkı vardır. Bundan sapıldığı durumlarda garanti hizmeti burada zikredilen Genel Ticari İşlem Şartlarına göre tayin edilir. Müşteri bir tüketici ise, kullanılmış mallar için garanti süresi bir yıl ile sınırlıdır. Ancak bu, müşterinin, hayatının, bedeninin, sağlığının veya sözleşme hedefine ulaşılması için yerine getirilmesi gereken önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden doğan zarar talepleri için geçerli değildir. Aynı şekilde arz sahibinin veya kanuni temsilcisinin veya yardımcılarının ağır ihmal veya kasıt sonucu yükümlülüklerini ihlal etmesinden doğan zarar talepleri için de geçerli değildir. Bunun dışında kanuni düzenlemeler geçerlidir.

 

SÖZLEŞMENİN BİÇİMLENDİRİLMESİ

Müşterinin kayıtlı sözleşme metnine doğrudan erişme imkanı bulunmaz. Bununla birlikte müşteri, sipariş safhasındaki hataları düzeltebilir. Bunun için şu işlemlere başvurabilir:

E-posta yoluyla yazılı olarak.

İptal hakkı ve müşteri hizmetleri

İptal ihtarı

İptal hakkı

14 gün içinde sebep belirtmeksizin bu sözleşmeyi iptal etme hakkınız vardır.

İptal süresi aşağıdaki durumların söz konusu olduğu günlerden itibaren 14 gündür.

 

  • Satış sözleşmesi durumunda: Bu sözleşme siz veya sizin tanıdığınız, ancak nakilden sorumlu olmayan üçüncü şahıs tarafından son mal elde edildiğinde gerçekleşir.

 

  • Tüketicinin tek tip bir sipariş çerçevesinde ısmarladığı ve ayrı ayrı teslim edilen çok sayıda malla ilgili sözleşme durumunda: Bu sözleşme siz veya sizin tanıdığınız, ancak nakilden sorumlu olmayan üçüncü şahıs tarafından son mal elde edildiğinde gerçekleşir.
  • Bir malın çok sayıda parçalar halinde gönderilmesiyle ilgili sözleşme durumunda: Bu sözleşme siz veya sizin tanıdığınız, ancak nakilden sorumlu olmayan üçüncü şahıs tarafından son mal elde edildiğinde gerçekleşir.

 

  • Malların belli bir zaman dilimi içinde düzenli olarak teslim edilmesi ile doğan sözleşme durumunda: Bu sözleşme siz veya sizin tanıdığınız, ancak nakilden sorumlu olmayan üçüncü şahıs tarafından son mal elde edildiğinde gerçekleşir.

 

 

Çok sayıda alternatifin bir arada buluşmasında ölçü her defasında son tarihtir.

İptal hakkını kullanmak için bizi (Göztepe Mah. İstoç 2. Cadde. Oto Market Sit. F Blok Apt. No: 10/ 11 Bağcılar – İstanbul / shop@mevlanacay.com) sarih bir açıklama vasıtasıyla (örneğin posta ile gönderilmiş bir mektup, telefax veya e-posta) bu sözleşmeyi iptal etme kararınızdan haberdar etmeniz gerekir. Bunun için ilişikteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz. Ancak bu bir kural değildir.

İptal hakkının korunması için iptal hakkının kulllanılmasına dair beyanı iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Şayet bu sözleşmeyi iptal ederseniz, biptal kararı ile ilgili beyanınız elimize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde sizden aldığımız bütün ödemeleri, teslimat masrafları dahil, geri ödememiz gerekir. Size sunduğumuz uygun standart teslimat türlerinden farklı bir teslimat türü seçmeniz durumunda bu teslimattan doğan masrafları geri ödememiz söz konusu değildir. Bu iade için, şayet sizinle açık bir şekilde farklı bir anlaşmaya varılmadıysa, ilk transaksiyonda başvurduğunuz ödeme aracını kullanırız. Bu iadeden dolayı sizden hiçbir şekilde ücret talep etmeyiz. Geri ödemeyi, malları geri alana veya geri gönderdiğinize dair bir belgeyi ulaştırana kadar kabul etmeyiz.

Malları, iptal beyanınızı bize bildirdiğiniz günden itibaren derhal ve her halukarda en geç ondört gün içinde Göztepe Mah. İstoç 2. Cadde. Oto Market Sit. F Blok Apt. No: 10/ 11 Bağcılar – İstanbul, shop@mevlanacay.com adresine göndermeniz veya teslim etmeniz gerekir. Malları ondört günlük sürenin dolmasından önce gönderirseniz süre hakkınız saklı kalır.

Malların olası bir değer kaybı söz konusu olduğunda oluşan masrafları karşılamanız ancak bu değer kaybının malların yapısı, özellikleri ve işlevlerini incelemek için açısındansizden kaynaklandığı ile ilgili bir inceleme gerekmediğinde söz konusu olur.

İptal hakkı ile ilgili ihtarın sounu

MÜKELLEFİYETTEN BAĞIŞIKLIK

Müşterilerin zararı tazmin talepleri, aşağıdaki sebeplerden başka bir şey ortaya çıkmadığında mümkün değildir. Bu, müşteri zarar tazmini talebinde bulunduğu takdirde, arz sahibinin temsilcisi ve yardımcıları için de geçerlidir. Müşterinin; hayatının, bedeninin, sağlığının veya sözleşme hedefine ulaşılması için yerine getirilmesi gereken önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden doğan zarar talepleri ise bunun dışında kalır. için Aynı şekilde arz sahibinin veya kanuni temsilcisinin veya yardımcılarının ağır ihmal veya kasıt sonucu yükümlülüklerini ihlal etmesinden doğan zarar talepleri için de geçerli değildir.

GERİ ÇEKİLE VE İPOTEK KOYMA YASAĞI

Müşterinin arz sahibine yönelik talep ve haklarından onun onayı olmadan geri çekilemez veya bunlara ipotek konamaz. Bunun bir istisnasını ise müşterinin geri çekilme ve ipotek koymada haklı bir ilgisinin olduğunun ispatı teşkil eder.

 

DİL, YETKİLİ MAHKEME VE TATBİK EDİLEN HUKUK

 

Sözleşme Almanca olarak tanzim edilir. Sözleşme ilişkisinin diğer işlemleri Almanca gerçekleşir. Kullanılan hukuk sadece Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hukukudur. Tüketiciler açısından bu, müşterinin kaldığı evinde veya genel itibariyle yaşadığı yerde devletin kanuni belirlemelerinin sınırlandırılmamasına kadar devam eder. Anlaşmazlık; kamu hukuku tüzel kişisi veya kamu hukuku özel serveti müşteri olmadığı sürece yetkili mahkeme arz sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

 

VERİLERİN KORUNMASI

 

Bir satış sözleşmesinin hazırlanması, neticelendirilmesi, halledilmesi geri alınması bağlamında bu Genel  Ticari İşlem Şartları temelinde arz sahibinden veriler alınır, kaydedilir ve işleme alınır. Bu, kanuni belirlemeler çerçevesinde gerçekleşir.Arz sahibi, müşterilerin şahsına ait bilgileri kanuni bir yükümlülük bulunmadığı ve müşteri sarih bir şekilde rıza göstermediği sürece üçüncü kişilere veremez. Şayet bir üçüncü şahıs, verilerin işlemden geçirilmesi için görevlendirilmişse, böyle bir durumda Federal Bilgileri Koruma Yasası'nın uygulamaları yerine getirilir. Müşterinin sipariş işlemlerini gerçekleştirmek için paylaştığı bilgiler ise sözleşmenin gerektirdiklerinin yerine getirilmesi esnasında kullanmak ve sadece sözleşmenin amacına uygun olarak işleme tabi tutulur. Bilgiler, malın teslimatını görev gereği devralan posta şirketine sadece gerektiğinde verilebilir. Ödeme bilgileri ise ödeme ile görevli bankaya bildirilir. Arz sahibi için ticari ve vergi hukuku ile ilgili alıkoyma süresi söz konusu olduğunda bazı verilerin kayıtlı halde tutulması on yıla kadar sürebilir. Arz sahibinin internet dükkanını ziyaret esnasında kişilere has bilgilere ulaşmaya izin vermeyen anonimleştirilmiş veriler ve kasıtlı olmayan, özellikle de IP adresi, tarih, saat, browser tipi, işletme sistemi, ziyaret edilen sayfalar gibi bilgiler prokol haline getirilir. Müşteri arzu ettiği takdirde kanuni yönetmelikler çerçevesinde şahsa ait bilgiler silinir, düzeltilir veya erişime kapatılır. Müşterinin şahsına ait bütün bilgiler hakkında ücretsiz bilgi sahip olması mümkündür. Bilgileri silme, düzeltme, erişime kapamaya dair soru ve talepler, bu bilgilerin soruşturulması, işleme alınması ve kullanılması ile ilgili olarak müşteri şu adrese başvuruda bulunabilir:  Göztepe Mah. İstoç 2. Cadde. Oto Market Sit. F Blok Apt. No: 10/ 11 Bağcılar – İstanbul /shop@mevlanacay.com

CİDDİ ZARAR KURALI

Bu Genel Ticari İşlem Şartlarının hukuken geçersizliğinin belirlenmesinin diğer belirlemeler üzerinde etkisi olmaz.